ZETAGI-SWR-METER-MOD-103-25-50Mhz-50-Ohm-150Watt;Dimm;110x60x40mm;Vekt;0,2Kg;
Kr500,- +Porto-Brevsending-Kr55,-Kontakt;
epost;odderiks@online.no

ZETAGI-SWR-METER-MOD-103-25-50Mhz-50-Ohm-150Watt;Dimm;110x60x40mm;Vekt;0,2Kg;
Kr500,- +Porto-Brevsending-Kr55,-Kontakt;
epost;odderiks@online.no